Πρόσωπα της Ιεράς Μονής των Σπηλαίων του Πσκωφ
Κατά τη διάρκεια των πιο σοβαρών σοβιετικών διωγμών του 20ού αιώνα, παρέμεινε το μοναδικό ανδρικό μοναστήρι της ΕΣΣΔ, που δεν έκλεισαν οι Μπολσεβίκοι.
Ιστορικά και κανονικά ερείσματα ενότητας της Ρωσικής Εκκλησίας
Тου Καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας Μόσχας,Ιερέα Μηχαήλ Ζελτόφ.
Λιτανεία προς τιμήν του Αγίου Ειρηνάρχου του Εγκλείστου 2019
Οι προσκυνητές καλύπτουν περίπου 70 χιλομέτρα τις πρώτες τέσσερις μέρες και διανυκτερεύουν δίπλα σε ανακαινιζόμενες εκκλησίες
Μητροπολίτης Ονούφριος μιλά για την πορεία της κανονικής Ορθοδοξίας στην Ουκρανία
Το Τμήμα Πληροφοριών και Μορφώσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας δημοσίευσε τη συνέντευξη του Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ.κ. Ονουφρίου στο περιοδικό «Pastyr i pastva» («Ο Ποιμένας και το ποίμνιο»).

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: «Στοχοποιώντας τις εκκλησίες αποτελεί έγκλημα πολέμου»

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εξέδωσε ανακοίνωση που καταγγέλλει, με τον πιο έντονο τρόπο, τον ισραηλινό βομβαρδισμό που είχε στόχο ένα από τα εκκλησιαστικά του κτίρια στην πόλη της Γάζας.

Το Πατριαρχείο τόνισε στη δήλωσή του ότι στοχοποιώντας τις εκκλησίες και τα συνδεδεμένα με αυτό ιδρύματα, εκτός από τα καταφύγια που παρέχουν για την προστασία αθώων πολιτών, ιδιαίτερα παιδιών και γυναικών που έχασαν τα σπίτια τους ως αποτέλεσμα των ισραηλινών βομβαρδισμών κατοικημένων περιοχών τις τελευταίες δεκατρείς ημέρες, αποτελεί έγκλημα πολέμου που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Το Πατριαρχείο θα συνεχίσει να παρέχει βοήθεια, υποστήριξη και στέγη σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη

Το Πατριαρχείο ανέφερε ότι παρά τη σαφή έκθεση στις εγκαταστάσεις και τα καταφύγια του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και άλλων εκκλησιών, του Βαπτιστικού Νοσοκομείου, σχολείων και άλλων κοινωνικών ιδρυμάτων, μαζί με τις υπόλοιπες εκκλησίες, είναι αποφασισμένο να συνεχίσει να εκτελεί θρησκευτικό και ηθικό καθήκον παρέχοντας βοήθεια, υποστήριξη και στέγη σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, ακόμη και εν μέσω των απαιτήσεων.

Η ισραηλινή πλευρά συνεχίζει να απομακρύνει πολίτες από αυτά τα ιδρύματα και τις πιέσεις που ασκούνται στις εκκλησίες ως προς αυτό.

Το Πατριαρχείο τόνισε ότι δεν θα εγκαταλείψει το θρησκευτικό και ανθρωπιστικό του καθήκον που πηγάζει από τις χριστιανικές του αξίες να παρέχει ό,τι είναι απαραίτητο σε περιόδους πολέμου και ειρήνης.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Ἱερουσαλήμ, 19 Ὀκτωβρίου 2023

Τό Ὀρθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἐκφράζει τήν σθεναρωτέραν καταδίκην αὐτοῦ διά τήν Ἰσραηλινήν ἀεροπορικήν ἐπιδρομήν, ἡ ὁποία ἔπληξε τόν ἐκκλησιαστικόν χῶρον αὐτοῦ εἰς τήν πόλιν τῆς Γάζης.

Τό Πατριαρχεῖον τονίζει ὅτι ἡ στόχευσις τῶν Ἐκκλησιῶν καί τῶν ἱδρυμάτων αὐτῶν, συμπεριλαμβανομένων τῶν καταφυγίων, τά ὁποῖα παρέχουν προστασίαν εἰς τούς ἀμάχους πολίτας, ἰδιαιτέρως εἰς γυναικόπαιδα, οἱ ὁποῖοι ἀπώλεσαν τάς οἰκίας αὐτῶν, λόγῳ τῶν Ἰσραηλινῶν ἀεροπορικῶν ἐπιδρομῶν εἰς κατοικημένας περιοχάς κατά τάς τελευταίας δέκα τρεῖς ἡμέρας, συνιστᾷ ἔγκλημα πολέμου, τό ὁποῖον δέν εἶναι δυνατόν να ἀγνοηθῇ.

Παρά τήν προφανῆ στόχευσιν τῶν ἐγκαταστάσεων καί τῶν καταφυγίων τοῦ Ὀρθόδοξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί ἄλλων Ἐκκλησιῶν – συμπεριλαμβανομένου τοῦ Νοσοκομείου τῆς Ἐπισκοπικῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱεροσόλυμα, ἄλλων σχολείων καί κοινωνικῶν ἱδρυμάτων – τό Πατριαρχεῖον, μετά τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν, παραμένει προσηλωμένον εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τοῦ θρησκευτικοῦ καί ἠθικοῦ καθήκοντος παροχῆς ἀρωγῆς, ὑποστηρίξεως καί καταφυγίου πρός τούς ἐμπεριστάτους, ἐν μέσῳ τῶν συνεχῶν Ἰσραηλινῶν ἀπαιτήσεων δι’ ἐκκένωσιν τῶν ἱδρυμάτων ἀπό τούς ἀμάχους πολίτας καί ἐν μέσῳ τῶν πιέσεων, αἱ ὁποῖαι ἀσκοῦνται εἰς τάς Ἐκκλησίας διά τό ζήτημα τοῦτο.

Τό Πατριαρχεῖον τονίζει ὅτι δέν θά ἐγκαταλείψῃ τό θρησκευτικόν καί ἀνθρωπιστικόν αὐτοῦ καθῆκον, τό ὁποῖον ἐκπηγάζει ἀπό τάς Χριστιανικάς αὐτοῦ ἀξίας, εἰς τό νά παρέχῃ πάντα τά ἀναγκαῖα εἰς περίστασιν πολέμου καί εἰς καιρόν εἰρήνης.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Romfea.gr

10/20/2023

×